đôi khi bạn phải chạ…

đôi khi bạn phải chạy thật xa để biết ai sẽ chạy theo bạn

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.