Phải chi người ta nó…

Phải chi người ta nói ít đi một chút. Trái đất quay chậm đi một chút. Thời gian cũng đừng trôi nhanh như vậy

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.